Причини виникнення болю при онкологічних захворюваннях

Основною причиною виникнення болю є подразнення специфічних больових рецепторів – ноцицепторів, які розподілені в різних органах і тканинах: в шкірі, слизових оболонках, стінках порожнистих органів, капсулах паренхіматозних органів, а також в губчастих і мінеральних складових кісток і окістя.
Пошкодження тканин супроводжується деструкцією клітинних мембран, в результаті чого запускається ланцюг гістохімічних реакцій з вивільненням тканинних алгогенів, до числа яких нині відносять більше 30-ти різних субстанцій. Найважливішими з них прийнято вважати простагландин, гістамін, серотонін, іони калію і водню, молекули оксиду азоту та інші біоактивні речовини. У патологічному вогнищі активізується і алгоген, що надходить з плазми крові – калідин і брадикінін. Як плазмовий, так і тканинний алгоген взаємодє з відповідними структурами на поверхні больових рецепторів (ноцицепторов), різко підвищуючи їх чутливість і здатність генерувати больові імпульси. Після нервових волокон (аферентам) больові імпульси надходять в задні роги спинного мозку, звідки по спинно-таламічному тракті спрямовуються до верхніх відділів ЦНС (ядер гіпоталамуса і таламуса і ін.).
Надалі вся сенсорна больова імпульсація надходить в нейрони сірої речовини – в проекційні зони кори великих півкуль, де і відбувається узагальнення інформації від всіх нейронів, її обробка та аналіз, після чого організм усвідомлює біль і ступінь небезпеки того, що сталося пошкодження. Цей вид болю називається ноцицептивним, оскільки він зароджується в ноцицепторах і є адекватною фізіологічною реакцією на зовнішній вплив.
боль при онкологии
Особливістю формування онкологічного болю є здатність больових рецепторів відповідати не тільки у відповідь на взаємодію з запальними алгогенов, але і при специфічному впливі пухлинних факторів, що сприяє посиленому проведення больових імпульсів при онкологічної болю. При цьому ноцицептори взаємодіють з продуктами метаболізму пухлинних клітин, медіаторами пошкодження або запалення тканин, в результаті змінюється біоелектричний потенціал нейронів, які передають больову інформацію в спинний мозок, а потім у вищі відділи ЦНС.
Виникнення і підтримка онкологічного болю обумовлено активацією ноціцептров такими медіаторами як позаклітинні іони водню, ендотелін, інтерлейкіни, простагландини ПГ і фактор некрозу пухлини. Проведені в останні десятиліття лабораторні дослідження поклали основу в розуміння ролі окремих медіаторів в процесі запалення, канцерогенезу та сенситизації ноцицепторів.
КТ МРТ Рак гортани-статьи Рак легких-статьи Рак молочной железы-статьи Рак простаты-статьи Рак прямой кишки-статьи Рак тела матки-статьи Рак шейки матки-статьи Рак языка-статьи УЗИ Украинский Центр Томотерапии биопсия боль депрессия диагностика диагностика рака заболевания здоровье лечение лечение рака лечения рака лучевая терапия (радиотерапия) мастопатия медицинский туризм меланома метастазирование метастазы при раке мифы о раке настроение и здоровье онкологічний центр TomoClinic онкопсихолог онкоскрининг опухоль особенности организма ответственность питание предрасположенность к раку профилактика заболеваний профилактика рака психология психоонкология психосоматика рак рак груди рак кожи рак матки рак простаты рак прямой кишки рак яичников рентген референс (второе мнение) своевременная диагностика симптомы рака современная медицина современный подход сохранить качество жизни специалисты УЦТ стресс технологии томотерапия туннельный синдром фахівці TomoClinic флюорография химиотерапия экспертиза